Drøyer med resultat av folkeavstemning i Finnmark

Finnmarkingene går til valgurnene mandag for å si ja eller nei til å bli slått sammen med Troms. Resultatet er tidligst klart onsdag.

Stortinget har allerede bestemt at Finnmark og Troms skal slås sammen fra 2020. Men i landets nordligste fylke er motstanden så stor at fylkestinget gikk til det uvanlige skritt å avholde en folkeavstemning i håp om å få omgjort det mange omtaler som et tvangsekteskap.Den siste uken har rundt 55.000 stemmeberettigede finnmarkinger hatt mulighet til å forhåndsstemme på internett eller i valglokalene i fylkets 19 kommuner. Selve valgdagen er mandag 14. mai. Valglokalene stenger senest klokka 21, som også er siste frist for å stemme via internett.Stemmelister vaskesSelv om stemmetellingen lokalt vil være gjort unna i løpet av et par timer, vil valgresultatet tidligst være klart i løpet av onsdag 16. mai.Fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech (Ap) forklarer hvorfor:– Alle papirstemmer må sjekkes opp mot manntallet og stemmene som er avgitt digitalt, for å forhindre at noen stemmer to ganger. Denne jobben tar nødvendigvis noe tid. Derfor er anslaget at resultatet tidligst vil foreligge onsdag 16. mai.I tillegg brukes det noe færre ressurser for å avvikle folkeavstemningen enn ved et ordinært valg, fremholder Bech.Fylkesting avlystTidligere denne uken ble det også besluttet å avlyse et ekstraordinært fylkestingsmøte tirsdag 15. mai, som Høyre, Frp, KrF, MDG og Venstre hadde bedt om.Opposisjonen i fylkestinget ønsket i utgangspunktet å komme i gang med arbeidet med sammenslåingen så raskt som mulig – men valgte å trekke kravet om en et ekstraordinært fylkestingsmøte da flertallet med Arbeiderpartiet i spissen gjorde det klart at det ikke er aktuelt før resultatet av folkeavstemningen er klart.Neste ordinære fylkestingsmøte er 20. og 21. juni. Kommunalminister Monica Mæland (H) har tidligere varslet at Finnmark vil få mindre innflytelse over utformingen av det nye storfylket dersom fylkestinget ikke utpeker representanter til fellesnemnda.(©NTB)