NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har dagsordenen klar til alliansens toppmøte i Brussel i midten av juli. Stoltenberg deltok mandag på NATOs parlamentarikerforsamling i Polens hovedstad Warszawa. Der gikk han gjennom det han mener blir de viktigste diskusjonstemaene når stats- og regjeringssjefene i alliansen samles ved NATOs hovedkvarter i Brussel 11. og 12. juli.
Ifølge Stoltenberg vil toppmøtet få fem hovedtemaer:
* Styrking av det kollektive forsvaret og avskrekking mot Russland* Kamp mot terror og innsats for å stabilisere land i NATOs nærområder* Samarbeid mellom NATO og EU* Modernisering av alliansen* Byrdefordelingen mellom NATOs medlemslandNATO-sjefen legger til at toppmøtet går av stabelen på et tidspunkt der det er alvorlig splittelse mellom NATOs medlemsland i spørsmål som klima, handel og atomavtalen med Iran.– Dette er alvorlige spørsmål der det er alvorlig uenighet mellom allierte i NATO, sier han.Men de allierte har klart å håndtere dyp uenighet før, fastholder Stoltenberg, som mener målet må være å sikre at uenigheten ikke smitter over på samarbeidet i alliansen.– Det er ikke NATOs oppgave å løse konflikter om klimapolitikk og handelspolitikk. NATOs oppgave er å sikre at denne uenigheten ikke svekker NATO, sier han.