Norge presses av NATO om soldater og stridsvogner

NATO advarer om at andre medlemsland «må bære Norges byrde» hvis ikke den norske hæren styrkes med stridsvogner og flere soldater.

Politikk

Forsvarsalliansen mener en styrking av Hæren bør være en «topprioritet» for Norge og legger press på det norske Forsvarsdepartementet for å få det til. Det går fram av flere graderte NATO-dokumenter som Klassekampen har lest.NATO advarer Norge mot konsekvensene av å nedprioritere Hæren. «Det betyr at andre allierte potensielt må bære byrden som Norge burde ta», heter det i ett av dokumentene.NATOs kravliste innebærer blant annet at Norge oppgraderer Brigade Nord til en såkalt «heavy infantry brigade». I dag regner NATO denne brigaden som en «medium infantry brigade». Forskjellen består i hovedsak av stridsvogner.For å oppgradere Brigade Nord må Norge oppgradere de gamle Leopard 2A4-vognene som Hæren i dag benytter. Det må skje før begynnelsen av 2024. En sentral kilde opplyser til avisen at det vil koste omtrent fem milliarder kroner å oppgradere vognene Hæren har i dag.I tillegg til problemene med gamle stridsvogner mener NATO at det heller ikke er nok soldater i den norske hæren.Forsvarsalliansens krav går rett inn i det som nå har blitt en opphetet forsvarspolitisk debatt i Norge.For snart to uker siden brøt Arbeiderpartiet forliket med regjeringen om Hæren og Heimevernet. Årsaken var ifølge Aps Anniken Huitfeldt at regjeringen ikke hadde prioritert oppgradering av stridsvogner eller flere soldater til Hæren.Forsvarsdepartementet har ikke ønsket å kommentere saken overfor Klassekampen.(©NTB)

norge
nato
Nyheter
Politikk