Regjeringen øker innsatsen mot forsøpling i havet

Regjeringen vil øke innsatsen mot marin forsøpling med 130 millioner kroner. Totalt vil det gå 280 millioner kroner til formålet i 2018.

– Vi må redde verdens hav for å ta vare på vårt livsgrunnlag, og regjeringen trapper derfor opp vår internasjonale innsats, sier utviklingsminister Nikolai Astrup (H).I revidert nasjonalbudsjett økes bistandsprogrammet fra 150 millioner kroner til 280 millioner kroner, opplyser Astrup.– Hvis ikke verden endrer kurs, risikerer vi at det vil være mer plast enn fisk i havet i 2050. i arbeidet for rene hav, sier Astrup.Utviklingsministeren opplyser også at han har vært i dialog med Verdensbanken i et initiativ til å etablere et globalt flergiverfond.– Verdensbanken er positive til ideen og ser også på muligheten for å inkludere initiativet under en større overordnet satsing på hav, sier han.Det fulle reviderte nasjonalbudsjettet kommer 15. mai.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også