SV krever at regjeringen sikrer jobber på jernbanen

Rundt 500 renholdere og vedlikeholdsarbeidere risikerer å miste jobben når jernbanetrafikken legges ut på anbud. SV ber regjeringen sikre ansettelsene deres.

Politikk

Sosialistisk Venstreparti fremmer forslag om at Stortinget ber regjeringen sikre at renholdere og vedlikeholdere får videreført jobbene sine i tilfelle trafikken på norske jernbanestrekninger blir overført andre selskaper enn NSB.– Over 500 ansatte risikerer å miste jobben med vedlikehold og renhold av togene på grunn av jernbanereformen, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.Tirsdag streiker Norsk Jernbaneforbunds medlemmer i Mantena og Trafikkservice og demonstrerer utenfor Stortinget med krav om garantier om å bli overført i forbindelse med konkurranseutsettingen av Jernbanepakke Sør – det vil si driften av tog på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen.Fagforeningene mener dette innebærer et lovbrudd fra statens side og sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har lovet at jernbanereformen ikke skal gå ut over lønn og arbeidsforhold.Krever virksomhetsoverdragelseKonkurranseutsettingen er et ledd i Høyre-/Frp-regjeringens jernbanereform, og det er ikke gitt at NSB vinner i konkurransen med andre selskaper. De aller fleste av de ansatte som blir berørt, kommer til å få bli med over til eventuelt nye selskaper som ledd i en virksomhetsoverdragelse.Men renholdere og vedlikeholdsarbeidere er ikke sikret virksomhetsoverdragelse, ifølge Jernbanedirektoratet. Dermed er det fritt fram for en ny aktør til å velge en annen og rimeligere løsning for renhold og vedlikehold. Da kan folk som har jobbet der i 20–30 år, miste jobben, mener SV.– Luftambulanse-krisen er et eksempel på hvor ille det kan gå når anbud gjøres uten å ivareta de ansatte. Nå håper jeg flertallet på Stortinget setter foten ned for dette og blir med å sikre at disse anbudene i det minste blir gjort på en skikkelig måte når regjeringen først har tvunget det gjennom, sier Lysbakken.(©NTB)

tog
jernbane
sv
Nyheter
Politikk