SV vil ha lovfestet rett til SFO-plass

SV mener det er svært uheldig at barn i SFO ikke er omfattet av samme vern som barnehagebarn og krever lovfestet SFO-plass. Men verken KrF eller Høyre er enig.

I dag skal kommunene ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO), men opplæringsloven gir ikke elevene rett til plass. SV er bekymret for barn som utestenges fra SFO fordi foreldrene har betalingsvansker.– Vi tar utgangspunkt i barnet, og ingen skal kjenne på følelsen av å være utenfor et fellesskap. Derfor må retten til å være på SFO likestilles med det å være garantert en barnehageplass, sier stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV) til Avisenes Nyhetsbyrå.Men forslaget får tommelen ned fra KrF og Høyre.– Vi synes dette er å gå altfor langt. Å lovfeste en rett til SFO-plass har en reformstørrelse og vil koste for mye penger. Vi er mer opptatt av å styrke kvaliteten i det nåværende SFO-tilbudet, sier KrFs Hans Fredrik Grøvan. Han sier SFO skal være synonymt med kvalitet og være et frivillig tilbud.– I regjeringserklæringen fra Jeløya har vi forpliktet oss til at det skal innføres ordninger med redusert foreldrebetaling og gratis halvdagsplass i SFO for barn i lavinntektsfamilier. Det er mer målrettet og en bedre tilnærming, sier Høyres Kent Gudmundsen.(©NTB)


Les også