Åpner for investeringer i infrastruktur

Regjeringen opphever grense.

Politikk

Regjeringen har i dag foreslått å endre lovreglene om forsikrings- og pensjonsforetaks investeringer i såkalt forsikringsfremmed virksomhet, skriver Finansdepartementet på sine hjemmesider.- Det er behov for store investeringer i infrastruktur i årene som kommer, samtidig som forsikringsforetakene og pensjonskassene forvalter kapital som må plasseres trygt. Lovforslaget legger til rette for at langsiktig pensjonskapital kan investeres i kraft, vei og annen infrastruktur, sier finansminister Siv Jensen i en kommentar.For forsikrings- og pensjonsforetak er det forbudt å drive annen virksomhet enn forsikring, såkalt forsikringsfremmed virksomhet. Men de kan investere kundemidler i eierposter på inntil 15 prosent i foretak som driver forsikringsfremmed virksomhet, uten at det anses å være i strid med forbudet.Regjeringen foreslår nå å oppheve denne grensen. Grensen mellom investering i og drift av forsikringsfremmed virksomhet vil isteden bli vurdert skjønnsmessig i hvert enkelt tilfelle. Grensedragningen vil bli håndhevet av Finanstilsynet.Les mer her. SoliditetskravSamtidig har Finansdepartementet i dag fastsatt et nytt soliditetskrav for pensjonskasser. Kravet skal ifølge regjeringen fange opp risiko i hele virksomheten, og er basert på markedsverdier, på samme måte som Solvens II-kravet for forsikringsforetak.Les mer om dette her. 

finansdepartementet
infrastruktur
siv jensen
forsikringsselskap
pensjon
Nyheter
Politikk