I en ny rapport skryter samtidig Amnesty av det polske folk, som tross alt dette har fortsatt å demonstrere mot myndighetenes «pågående forsøk på å begrense menneskerettighetene, inkludert kvinners rettigheter», samt mot økende nasjonalisme og fremmedfrykt.– At demonstrantene nekter å la seg kue, viser hvor standhaftige de er. Polske myndigheter truer fredelige demonstranter med fengsel og rettsforfølgelse, og i noen tilfeller har politifolk slått eller mishandlet dem. Mange demonstranter blir også overvåket, mens fredelige protester blir stadig mer kriminalisert, sier Amnestys Europa-direktør Gauri van Gulik.– Folk i Polen tar et modig standpunkt mot landets demoniserende politikk når de fortsetter å demonstrere for å protestere mot stadig mer restriktive lover og undertrykkende polititiltak som er ment for å undertrykke dem, sier han videre.I rapporten er Amnesty kritisk til flere konkrete lover som er innført de siste årene. Blant dem er en endring i forsamlingsloven i april 2017, som ifølge Amnesty i praksis forbyr motdemonstrasjoner i nærheten av arrangementer til støtte for regjeringen sentralt i Warszawa.I likhet med EU og flere andre organisasjoner er de også kritiske til den omstridte domstolsreformen som ble innført i 2017.– Domstolene har i stor grad opprettholdt retten til fredelig forsamling og frie ytringer. Men dette kan raskt endre seg etter domstolsreformen i 2017, som i stor grad undergraver domstolenes uavhengighet og underlegger dem politisk innflytelse og kontroll, skriver Amnesty.(©NTB)