Budsjettpartnerne har aldri flyttet på færre millioner

KrF fikk flyttet på 257 millioner kroner i avtalen med regjeringspartiene om revidert nasjonalbudsjett. Det er ny bunnotering for borgerlige budsjettrevisjoner.

Politikk

I fjor lyktes støttepartiene KrF og Venstre å flytte på 391 millioner kroner i det reviderte nasjonalbudsjettet. I påløpte helårseffekter lå omprioriteringene på rundt 470 millioner kroner.Rundt 400 millioner ble omprioritert i 2016 og 2015 også, mens summen i 2014 ble anslått å være i overkant av 300 millioner.Statsbudsjettets samlede utgifter i 2018 er på mer enn 1.300 milliarder kroner.TilfredsMen at summen er den laveste ved alle de borgerlige budsjettrevisjonene etter regjeringsskiftet i 2013, bekymrer ikke KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad.– Vi har hatt noen hovedsaker som vi har prioritert å få gjennomslag for, og det er viktigere for oss enn totalsummen, sier han.– Vi har fått 100 millioner til barnehagene, 50 millioner til nødhjelp, 40 millioner til rusreform og 16 millioner til å fjerne dødsgebyret. I tillegg har vi fått på plass en rekke viktige verbalpunkter, så KrF har satt et tydelig preg på budsjettet, sier Ropstad.Bittersøt avgiftDen omstridte sukkeravgiften blir heller ikke denne gang endret, men justeringer kan komme senere. I avtalen om revidert nasjonalbudsjett går det fram at regjeringen skal «utrede en reduksjon av særavgiften på alkoholfrie drikkevarer». I tillegg blir forskriften som kan føre til at 700 sjøfolk i Color Line blir flagget ut, utsatt.Det er tiende gang de fire borgerlige partiene har forhandlet om budsjett og revidert budsjett, men første gang de har blitt ferdige før fristen. Det er også første gang Venstre deltar som regjeringsparti i budsjettprosessen.– Å sitte på denne siden av bordet i forhandlinger er en ny øvelse for oss. Men jeg tror vi snakker mer direkte og dermed får en raskere framdrift, sa Venstres finanspolitiske talsmann Abid Raja da enigheten ble presentert torsdag kveld.(©NTB)

revidert nasjonalbudsjett
krf
frp
høyre
venstre
sukkeravgift
Nyheter
Politikk