Finnmark Ap sier nei til å bidra til sammenslåing med Troms

Nei fra 87 prosent i folkeavstemningen gjør at Finnmark Ap ikke vil velge medlemmer til nemnda som skal gjennomføre sammenslåingen med Troms.

Politikk

Dermed er det flertall for ikke å velge medlemmer til fellesnemnda når Finnmark fylkesting samles i Alta tirsdag og onsdag førstkommende uke.Kommunalminister Monica Mæland (H) har innkalt fellesnemnda til et møte allerede den påfølgende dagen, torsdag 21. juni. Men der vil det altså ikke møte noen fra Finnmark.Ifølge Mæland bryter finnmarkingene dermed loven. Hun akter i så fall å sørge for at nemnda likevel blir styringsdyktig, selv om det skulle ende med at det bare sitter representanter fra Troms i den.– Sterkt mandatStyret i Finnmark Arbeiderparti vedtok lørdag en uttalelse der det vises til folkeavstemningen hvor 87 prosent sa nei til sammenslåing med Troms.– Et så overveldende flertall er et sterkt mandat. Veien videre må gjenspeile dette, heter det i vedtaket.Fylkespartiet viser videre til at Ap i Stortinget har sagt nei til tvangssammenslåing to ganger. Også Sametinget har stemt nei til å slå sammen Troms og Finnmark til et nytt fylke.Usikre premisserI det enstemmige vedtaket slås det fast at Finnmark Ap ikke har endret syn på sammenslåingen etter at partiet stemte mot den i fylkestinget etter at det var blitt meglet fram en sammenslåingsavtale tidligere i år.– Det knytter seg stor usikkerhet til hva regionreformen og en tvangssammenslåing med Troms vil innebære for Finnmark. Ikke minst gjelder dette nye oppgaver, ledelse, arbeidsplasser, makt og myndighet for Finnmark. Finnmark Ap sier nei til oppnevning av fellesnemnd på slike premisser, konkluderes det i vedtaket.– Desperat forsøkFylkesordføreren i Finnmark, Ragnhild Vassvik (Ap), reagerte skarpt da kommunalministeren tidligere denne uken skrev et brev til finnmarkingene der hun gjorde det klart at departementet akter å sørge for en styringsdyktig fellesnemnd uansett hva fylkestinget i Finnmark foretar seg.– Jeg tolker dette som et mer eller mindre desperat forsøk fra Mæland og regjeringen på å tre tvangssammenslåingen over hodet på finnmarkingene, lød hennes umiddelbare kommentar.Uenige om jussenAps gruppeleder i fylkestinget, Remi Strand, sier at han tar Mælands trusler med ro.– Vår vurdering er at hun ikke har rettslig grunnlag for å nedsette en fellesnemnd på egen kjøl. Videre har stortingsflertallet gjennom kommuneproposisjonen slått fast at vilkårene for å slå sammen Troms og Finnmark ikke er oppfylt, sier Strand til NTB.Strand bekrefter at fylkestingsgruppa vil stemme i tråd med styrets vedtak.– Og ikke minst har vi et krystallklart mandat gjennom folkeavstemningen, tilføyer han.OmkampSenterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum har overfor NTB slått fast at Sp kommer til å ta kampen mot tvangssammenslåing videre i Stortinget, selv om stortingsflertallet to ganger har stemt fram regionreformen.Til høsten fremmer Sp et nytt forslag med krav om at resultatet av folkeavstemningen respekteres og at prosessen med å slå sammen Finnmark og Troms derfor må stanses.(©NTB)

fylkessammenslåing
finnmark
troms
Nyheter
Politikk