Flertallet vil beholde krav om helseattest for eldre

Sp og Ap får ikke flertall i Stortinget for å fjerne kravet om helseattest for eldre bilførere.

Politikk

Torsdag kommer saken opp til votering på Stortinget. Fra før har den vært til behandling i transportkomiteen  der både regjeringspartiene Høyre, Venstre og Frp, i tillegg til KrF, gjorde det klart at de vil stemme imot. Det skriver VG.Fremskrittspartiet er imot helseattesten, men ønsker ikke å fjerne den helt. De ser heller for seg en forenkling av kravene.– Det bør være tilstrekkelig med en enkel helsesjekk av for eksempel syn, hørsel, blodtrykk og lignende, sier Tor Andre Johansen (Frp) til avisa.Han får støtte fra KrF, som mener forslaget om å skrote hele helseattesten kan svekke trafikksikkerheten.– Vi mener det fjerner den viktige helsevurderingen som bidrar til trygg og sikker atferd på norske veier, sier Hans Fredrik Grøvan (KrF).Loven i dag sier at om man ønsker å fortsette kjøring etter fylte 75 år, må man gjennomgå en helseundersøkelse hos lege. Det mener Sp er diskriminerende.– Vi vil fjerne hele greia, med bakgrunn i at dette både er belastende for enkelte, men det er også en byråkratisk ordning som koster samfunnet skilling, sier Ivar Odnes (Sp) i transportkomiteen på Stortinget.(©NTB)

førerkort
eldre
stortinget
ap
sp
frp
krf
Nyheter
Politikk