I dag settes renten opp

Men hvor mange flere rentehevinger kommer det i år?

I dag beslutter rentekomiteen i Den amerikanske sentralbanken (Federal Open Market Committee) om styringsrenten (federal funds rate) i USA skal settes opp eller holdes uendret. Den vil bli satt opp.Renten ble som ventet satt opp til 1,5-1,75 prosent den 7. mars og ifølge CME FedWatchTool er det nå 93,8 prosent sannsynlighet for at den blir hevet videre til 1,75-2,0 prosent på rentemøtet som begynte tirsdag og som avsluttes i dag med rentebeslutningen.Ferske, økonomiske nøkkeltall fra USA støtter også en slik beslutning, men ekspertene strides om det vil komme en eller to rentehevinger til, slik at renten totalt vil bli hevet tre eller fire ganger i år.Sjeføkonom Kari-Due Andresen i Handelsbanken Capital Markets uttalte i forbindelse med offentligjøringen av referatet fra rentemøtet i mai at FOMC-medlemmenes dotplot fra mars signaliserer at styringsrenten settes opp til sammen tre ganger i år, og at neste renteheving trolig vil komme i juni, sammen med en ny oppdatering av FEDs forventning til økonomisk utvikling og rente.- Referatet viste imidlertid også at FOMC-medlemmene var bekymret for internasjonal handel og effektene av eventuelle sanksjoner, og så for seg at bedriftssentimentet kunne bli svekket av de usikre utsiktene. Markedsaktører har sett etter signaler fra Fed som kan tilsi at pengepolitikken kan bli ytterligere strammet inn i år utover de tre rentehevingene som er signalisert. Men referatet i går ga ikke inntrykk at FED har hastverk med å stramme mer inn, men viste heller at Federal Open Market Committee, ser ut til å holde stø kurs i forhold til strategien fra mars, skrev hun i morgenrapporten 24. mai.Se også: Derfor heves renten i dag Sannsynligheten for at renten vil bli holdt på 1,75-2,0 prosent den 1. august er nå på 92,6 prosent, mens sannsynligheten for en renteheving den 26. september, til 2,0-2,25 prosent, nå er på 70,9 prosent, ifølge CME FedWatchTool.8. november er det mest sannsynlig at renten vil bli holdt uendret, mens sannsynligheten for en ny heving igjen den 19. desember, til 2,25- 2,5 prosent, foreløpig er på 40,1 prosent.Ifølge Marketwatch har det aldri skjedd at renten er blitt satt opp uten at sannsynligheten for en heving har vært over 50 prosent.