New York saksøker Trump Foundation for misbruk av penger og politisk samrøre

Delstaten New York saksøker president Donald Trump, hans sønner og datter for misbruk av midler og politisk samrøre mellom Trump Foundation og valgkampen.

Susan Walsh

Søksmålet anklager Trump Foundation for «omfattende ulovlig koordinering med Trumps presidentvalgkamp, gjentatte pengeoverføringer gjort med overlegg til fordel for Trumps personlige og forretningsmessige interesser, og brudd på grunnleggende juridiske krav som stilles til idealistiske stiftelser».Delstaten anklager Trump, hans sønner og datter for angivelig «vedvarende ulovlig atferd» i stiftelsen i mer enn ti år.Delstaten krever at 2,8 millioner dollar blir tilbakebetalt og at stiftelsen blir stengt. Delstaten krever også at Trump blir ilagt et ti år langt forbud mot å sitte i styret til enhver ideell organisasjon innen delstaten.Presidenten var raskt ute med tilsvar på Twitter. «Latterlig», er hans vurdering av søksmålet.(©NTB)