Norge slutter seg til EUs regelverk for opphugging av skip

Det er nå besluttet at Norge går inn for at EUs forordning om opphugging av skip skal bli en del av EØS-avtalen.

Politikk

Regjeringen går inn for at EUs regelverk for opphugging av skip skal bli en del av EØS-avtalen og gjelde i Norge, går det frem av en pressemelding.- Norge er en av verdens ledende skipsfartsnasjoner. Derfor har vi et ekstra ansvar for å bidra til at opphuggingen av utrangerte skip skjer på en miljø- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte også utenfor Norges grenser, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

skip
regjeringen
eøs
eu
Nyheter
Politikk