Oslo-politiet: Politihuset må rives eller totalrehabiliteres

I en ny utredning slås det fast at Politihuset i Oslo ikke holder mål. For lite, gammelt og slitt, sier visepolitimester Bjørn Vandvik.

Politikk

– Store deler av Politihuset er preget av stor slitasje. Bygningen er ikke funksjonell eller tilpasset måten vi jobber på. Vi er i ferd med å vokse ut av den, sier visepolitimester Bjørn Vandvik til Aftenposten.I den interne utredningen «OPD Masterplan Eiendom 2025» påpekes det store mangler.«Politihuset kom dårligst ut i kartleggingen og fremstår i dag som lite funksjonelt og mangelfullt sikret i forhold til lover og pålegg», heter det.– Romløsningene er lite fleksible. Byggets areal lar seg ikke utnytte optimalt, det er utfordrende å legge til rette for ny teknologi. Bygget er blitt for lite, gammelt og slitt. Det er ikke optimalt, sier Vandvik, som selv har deltatt i utredningsarbeidet av bygningen som ble oppført på 1970-tallet.– Det er vel så enkelt, sier Vandvik om konklusjonen, at man bør rehabilitere Politihuset eller bygge nytt.Justisdepartementet vil ha en utredning klar for Politihuset og Oslo fengsel til høsten.(©NTB)

politiet
politihuset
justisdepartementet
Nyheter
Politikk