P4: Per og Veronica Orderud har søkt om gjenopptakelse av trippeldrapssaken

Det er privatetterforsker Tore Sandberg som på vegne av den tidligere ekteparet har sendt inn en begjæring om gjenopptakelse av drapssaken mot dem.

Politikk

Sandberg sier til P4 at flere nye bevis nå skal sørge for at Per og Veronica Orderud blir frikjent for trippeldrapet på Orderud gård i 1999.– Vi har et utelukkelsesbevis for de to og et svært stort antall begrunnelser for at saken må gjenopptas, sier Sandberg.Per og Veronica Orderud trakk i 2011 sin gjenopptakelsesbegjæring etter sju år fordi de ønsket videre etterforskning av saken før den ble behandlet.Paret ble i Eidsivating lagmannsrett i 2002 dømt til 21 års fengsel for medvirkning til drap, mens Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød ble dømt til henholdsvis 16 og 18 års fengsel for det samme.

orderud-saken
tore sandberg
Nyheter
Politikk