Verken Arbeiderpartiet eller Senterpartiet liker måten regjeringen har solgt seg ut av SAS på. Det virker som regjeringen selger bare for å selge, mener de.Næringsdepartementet solgte onsdag sine 37,8 millioner aksjer i SAS for om lag 597 millioner kroner. Staten eier dermed ikke lenger aksjer i selskapet.– Det virker som regjeringen selger bare for å selge, uten at de har noen langsiktige planer for den videre utviklingen av selskapet, sier Aps næringspolitiske talsperson Terje Aasland.Han erkjenner samtidig at også Ap har vært åpne for å redusere det statlige SAS-eierskapet.– Men for oss har det vært viktig at det må finnes en langsiktig industriell løsning for SAS for å kunne videreutvikle selskapet, styrke rutetilbudet i det norske og nordiske markedet og ivareta arbeidsplasser, sier Aasland.Frykter salgsmaratonHan får følge av næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp), som mener regjeringen er mer opptatt av prisen enn av hvem som kjøper.– Regjeringen burde ha funnet en industriell løsning, det vil si salg til et av de store flyselskapene. Det er ikke tvil om at SAS leverer et viktig tilbud for mange i Norge. Da burde regjeringen kanskje vært mer kresen på hvem man selger til, sier han til NTB.Pollestad frykter SAS-nedsalget bare er starten på et storstilt salgsmaraton, hvor regjeringen selger ut viktige strategiske selskaper til utenlandske aktører.– Sp mener det er viktig at norske selskaper med stor betydning holdes på norske hender. Det handler om å ivareta norske interesser. Dette er spesielt viktig når vi vet at enkelte store land kjøper opp slike selskaper for å ta kontroll over viktig infrastruktur, sier Sp-toppen.«God grunn»Neste år kommer regjeringen med en ny eierskapsmelding. Målet om statlig nedsalg består, men et ideologisk motivert «billigsalg» blir det ikke, varslet næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) nylig.– Vi skal vurdere alle selskapene, og så vil vi vurdere om noen skal på listen over selskaper som staten skal selge seg ned i, sa han da.Utgangspunktet er at staten fortsatt skal eie selskaper som det er en god grunn til å eie. Det omfatter blant annet selskaper hvor det er viktig å beholde hovedkontorfunksjoner i Norge eller der andre samfunnsformål er viktige.Når det gjelder SAS, har regjeringen ifølge statsråden lenge vært tydelig på at staten ikke er langsiktig eier. Han viser til at staten nå har benyttet seg av Stortingets fullmakt til å selge seg ut, og mener tidspunktet var godt.Ikke dansk oppkjøpIfølge Røe Isaksen får ikke SAS-salget noen konsekvenser for folk flest, og han fremholder at det ikke vil påvirke rutenett eller arbeidsplasser.Salget tilsvarer 9,88 prosent av aksjene i selskapet, som staten har eid en andel av siden 1946. Prisen per aksje ble fastsatt til 17,25 svenske kroner. Da Oslo Børs startet handelen onsdag, falt prisen på SAS-aksjen med 3,65 prosent.Utover at investorene er norske og utenlandske, er det ikke oppgitt hvem kjøperne er. NRK får opplyst av det danske finansdepartementet at den danske staten ikke er blant kjøperne.Staten har siden 2014 klassifisert SAS som et såkalt kategori 1-selskap. Det innebærer at målet for eierskapet kun har vært høyest mulig avkastning over tid. Regjeringen har i denne perioden hatt fullmakt til å selge seg ut av selskapet.(©NTB)