Røe Isaksen avfeier Tajiks likestillingsforslag

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er lite imponert over Ap-nestleder Hadia Tajiks forslag for å fremme likestilling i næringslivet.

Forslagene ministeren refererer til, ble omtalt i Aftenposten og tar for seg de politiske virkemidlene Hadia Tajik mener regjeringen må ta i bruk for å fremskynde likestillingen i bedrifter.Blant disse er at virksomheter må ha forpliktende mål for bedre kjønnsbalanse på alle nivåer i bedriften. Tajik vil også at virksomhetene må utvikle tiltak for rekruttering av det underrepresenterte kjønn, rapportere om likestillingsarbeid og bruke statlig eierskap for å få fram kvinner i lederstillinger.– Ap sparker inn fire åpne dører og kommer med et femte dårlig forslag. Dette viser Aps fantasiløshet og mangelen på verktøy i partiets verktøykasse, sier Røe Isaksen til NTB.– Dårlig idéNæringsministeren sier at de fire ovennevnte forslagene er ting regjeringen allerede jobber med eller har iverksatt for lengst. Når det gjelder Tajiks femte forslag, som innebærer å stille likestillingskrav til selskaper som kjøper tjenester av staten, mener han at det ikke er et godt virkemiddel.– Det er en dårlig idé. I dag stiller vi sosiale krav, men et likestillingskrav vil være vanskelig å få til byråkratisk. Vi kan ikke sette et matematisk tall på det, og kravet vil være mye vanskeligere å iverksette enn for eksempel miljøkravet vi har i dag, mener Røe Isaksen.Ikke fornøydTirsdag la næringsministeren fram statens eierberetning for 2017. Her kommer det fram at andelen kvinnelige ledere er på 37 prosent i selskapene staten er inne i på eiersiden, mens andelen kvinnelige administrerende direktører er 24 prosent.Isaksen har overfor Aftenposten sagt at dette ikke er godt nok, men presiserte at Høyre ikke er et parti som ønsker mer regulering for å løse det. Det er ikke Tajik fornøyd med.– Det virker som vi har en minister som ikke er fornøyd med situasjonen, men likevel ikke vil gjøre noe med den, sier Tajik til avisa.Overfor NTB understreker Røe Isaksen at han ikke forholder seg passiv.– Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) og jeg skal jobbe sammen med dette. Vi skal holde et møte den siste uken i juni der vi både utfordrer næringslivet og lærer av de selskapene som har lyktes med likestilling, sier Torbjørn Røe Isaksen.(©NTB)