Sp flytter på 5,5 milliarder kroner

Senterpartiet kutter momsfritaket for småhandel på nett, slukker sukkeravgiften og flytter på hele 5,5 milliarder kroner i sitt forslag til revidert budsjett.

Politikk

Sp finner også rom for å kutte flypassasjeravgiften for flyene som går på kortbanenettet og reversere økningen i bensin- og dieselavgiftene på henholdsvis 15 øre og 35 øre i sitt alternative forslag til revidert nasjonalbudsjett.Alt i alt flytter Senterpartiet på 5,5 milliarder kroner – nær elleve ganger så mye penger som ble flyttet på i forhandlingene mellom KrF og regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre.Bitter sukkeravgiftPartileder Trygve Slagsvold Vedum trekker først og fremst fram forslagene om å avvikle momsfritak for netthandel under 350 kroner fra utlandet og å reversere sukkeravgiften.– Begge deler er en oppskrift for å flytte arbeidsplasser ut av landet. Det ser regjeringen også, men de har kjørt seg selv inn i et hjørne, sier Vedum til NTB.Fortsatt kampSukkeravgiften vil overleve når revidert nasjonalbudsjett vedtas i Stortinget før sommerferien, men Vedum varsler fortsatt kamp:– Regjeringen får en veldig klar melding om at vi vil stå på hver eneste dag fram til forslaget til statsbudsjett for neste år legges fram i høst. Dette må snus, for det handler om næringsmiddelindustrien som er vår største fastlandsindustri. Det siste halvåret har vist at den er sårbar, og nå er det røde tall i bedrift etter bedrift, sier Vedum.FlypassasjeravgiftBlant distriktspolitiske grep peker Vedum på flypassasjeravgiften. Sp vil fjerne den for fly under 20 tonn – som i praksis er flyene som trafikkerer kortbanenettet. I tillegg ønsker partiet å sette av ytterligere 10 millioner kroner til konsesjonsrutene.– Kortbanenettet er distrikt-Norges svar på Østlandets jernbane. Det binder Norge sammen, sier Vedum.HV og hærHeimevernet og Hæren må styrkes med 80 millioner kroner i forbindelse med revidert, mener Sp. Av disse styres 50 millioner kroner til økt trening i Heimevernet og 10 millioner til mer trening i Hæren.– Resten går til revidering og oppgradering av prosjektene for kjøp av stridsvogner og helikoptre. Det handler om å komme i gang. Vi er bekymret for beredskapen i Nord-Norge, sier Vedum, som legger til at økt trening i HV må sees i lys av Riksrevisjonens rapport der regjeringen fikk kritikk for arbeidet med å sikre viktige bygg.De viktigste inndekningene, i tillegg til å fjerne 350-kronersgrensen, er kutt i EØS-midler og kutt i bevilgningen til konkurranseutsetting av tog.(©NTB)

sp
trygve slagsvold vedum
sukkeravgift
flypassasjeravgift
Nyheter
Politikk