Stoltenberg bekymret over dype uenigheter i NATO

Czarek Sokolowski
Politikk

De store uenighetene mellom USA og andre NATO-land bekymrer alliansens generalsekretær Jens Stoltenberg.På et pressemøte i Brussel onsdag viste han til USAs nye metalltoll, klimaavtalen fra Paris og atomavtalen med Iran. President Donald Trump har besluttet å trekke USA fra begge avtalene og har innført nye tollsatser – til store protester fra europeiske NATO-land.– Det beste ville selvfølgelig vært hvis disse sakene ble løst. Men så lenge de ikke er løst, må jeg fokusere på å redusere og begrense de negative konsekvensene for NATO, sier Stoltenberg.Uenighetene mellom landene i alliansen bekymret generalsekretæren, som samtidig minner om at NATO har vært utsatt for lignende situasjoner før.Ett eksempel er USAs invasjon av Irak i 2003, som en rekke NATO-land var sterkt imot. Stoltenberg mener alliansen gjentatte ganger har vist at den klarer å samle seg om sine kjerneoppgaver, tross uenigheter mellom medlemmene.

nato
jens stoltenberg
Nyheter
Politikk