Stortingsflertallet krever innsyn i brev

De rødgrønne og KrF krever at regjeringen offentliggjør en juridisk vurdering av om det ville vært mulig med virksomhetsoverdragelse i luftambulansetjenesten.

Politikk

Arbeiderpartiets, SVs, Senterpartiets og KrFs representanter i helsekomiteen sendte et brev til helseminister Bent Høie (H) om dette tirsdag, med krav om at dokumentet offentliggjøres før Stortinget skal fatte sitt endelige vedtak i saken torsdag.Dokumentet de etterlyser, er en betenkning helseforetaket Luftambulansetjenesten bestilte fra eksterne advokater om hvorvidt det kunne stilles krav om virksomhetsoverdragelse i anbudet, som ble vunnet av Babcock. Det ville i så fall betydd at selskapet måtte overta Lufttransports flygere og teknikere, som ville fått samme lønns- og arbeidsvilkår som i dag. Opposisjonen mener dette ville sikret at avgjørende kompetanse ville blitt med inn i det nye selskapet.Men Luftambulansetjenesten HF har ment at et slikt krav kunne være i strid med EØS-avtalen.– Dette går rett til kjernen av saken, svarer Per Olaf Lundteigen (Sp) på spørsmålet om hvorfor det er viktig å få brevet offentliggjort.– Dette vil få fram hva som er årsaken til at det ikke ble krevd virksomhetsoverdragelse, mener han.Opposisjonen på Stortinget er kritisk til hvordan anbudsrunden har vært gjennomført og er bekymret for tjenesten, men har foreløpig ikke klart å samle seg om noe krav til helseministeren om hvordan han bør følge opp saken.En rekke piloter har sluttet i Lufttransport etter at det tapte anbudet. Selskapet har advart om at dersom flere slutter, vil det kunne true hele driften av den livsviktige tjenesten.(©NTB)

luftambulansen
Nyheter
Samfunn
Politikk