Stortingsflertallet vil instruere Høie om å sikre luftambulansetilbudet

Helseminister Bent Høie får instruks fra Stortinget om å sikre at luftambulansepiloter blir med videre når Babcock overtar driften av ambulanseflyene neste år.

Politikk

Forslaget er fremmet av Ap, KrF og MDG, og får støtte fra Sp og SV. Dermed er det flertall for å gi Høie instruks om å sikre at erfaring og kompetanse i dagens luftambulansetjeneste videreføres. Det kan skje enten gjennom forhandlinger med operatør, gjennom ny anbudsrunde med krav om virksomhetsoverdragelse eller på annen egnet måte, heter det i forslaget.- Klart oppdrag– Det blir da et klart oppdrag til Høie om å sikre kompetansen og erfaringen i luftambulansetjenesten. Vi tenker det er veldig viktig at det blir et flertall i denne saken til sjuende og sist, sier Senterpartiets Kjersti Toppe til NTB.Dermed får Høie med seg en klar beskjed når han mandag skal møte Babcock i Tromsø. Møtet skjer i forkant av at selskapet skal forhandle med pilotene om vilkårene for å bli med over i deres selskap.VirksomhetsoverdragelseEn stor del av debatten i Stortinget dreier seg om virksomhetsoverdragelse og at det ikke ble stilt krav om dette i anbudsrunden som Babcock vant. De ansatte ambulansepilotene må søke på sin egen stilling når Babcock overtar.Opprinnelig var det Rødts Bjørnar Moxnes som førte saken til Stortinget med krav om å annullere anbudet. Men dette blir det ikke noe av.– Annullering er ikke eneste løsningen. Det er mulig for regjeringen å finne andre løsninger, sier saksordfører og KrFs helsepolitisk talskvinne Olaug Bollestad.Gradvis overtakelse?Dersom krisen i flyambulansetjenesten forverres, er det mest aktuelt å la Babcock gradvis overta driften tidligere enn planlagt, mener helseminister Bent Høie (H).Han viser til en tiltaksplanen fra Helse Nord for å bedre luftambulanseberedskapen både på kort og lang sikt.– Den inneholder en risiko- og sårbarhetsanalyse av ulike scenarioer, og beskriver en rekke nye risikoreduserende tiltak hvis situasjonen skulle forverre seg. Det mest aktuelle tiltaket er å la den nye operatøren Babcock gradvis ta over noen av flyambulansebasene dersom situasjonen skulle kreve det, sa Høie (H) i Stortinget torsdag.Babcock har sagt at de er klare til å ta over en flybase fra september og at de fra nyttår gradvis kan ta over flere baser ettersom de får de nye flyene på plass.

luftambulansen
babcock
bent høie
stortinget
Nyheter
Politikk