Trygve Hegnar om bilfritt Oslo sentrum

Trygve Hegnar om bilfritt Oslo sentrum

«Trafikken og handelen vil flytte seg til kjøpesentrene i Sandvika, Strømmen, Ski og CC Vest», fastslår Trygve Hegnar.

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen fredag 8. juni 2018:Dagbladet skriver at «under det rødgrønne byrået renses derfor Oslo sentrum sakte, men sikkert for personbiler», og det er en korrekt observasjon. Det siste er at byrådet har stengt flere veier og plasser, slik at det ikke lenger er mulig å kjøre fra vest til øst, eller omvendt, gjennom Oslo sentrum. Heretter må man benytte Ringveien eller Operatunnelen.Folk vil ha bilen ut av sentrum, skriver Dagbladet, og avisen er ikke alene. Mange gleder seg over bilfrie gater, god plass til sykler, gående og uterestauranter der hvor bilene har stått parkert. Legg til bedre luftkvalitet (kanskje) og bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken.Det er ikke vanskelig å få intervjuundersøkelser hvor flertallet vil ha et bilfritt sentrum, med «boltreplass for mennesker og serveringssteder» (Dagbladet).Det hevdes også at byrådet arbeider med en plan for ombygging av Ring 2 til transportåre for sykkel, buss og trikk. Bilen skal bort fra denne viktige transportåren gjennom byen.Antall parkeringsplasser er redusert for å gjøre plass til sykkelstier, bruken av parkeringsplassene er blitt dyrere og veier stenges for gjennomfartstrafikk. Byrådet leverer hva det har lovet.«Ikke lenger bilens by», skriver Dagbladet. «Visjonen om en bilfri by er kommet for å bli.»Det burde kanskje nevnes at bruk av sykkel i vinterhalvåret, med sne, is og sørpe, samt trikkespor, er en hasardiøs virksomhet, og at det å bringe barn til og fra skoler og barnehager ikke alltid er så lett på trikk eller buss, men det kan vi ligge nå.Spørsmålet er om man gjør noe metodisk galt når man spør Oslo-beboerne om de vil ha et bilfritt sentrum. For de som ikke har bil og som bor sentralt, er det rimelig opplagt at bil ikke er ønsket. De trenger ikke bil, og hvis man sporadisk trenger bil, finnes det kanskje en drosje (som flår deg).Mye viktigere er det hva befolkningen i byens randsone, og rett utenfor bygrensen (Stor-Oslo), mener om et bilfritt sentrum. Ønsker man at Oslo skal være noe mer enn en boltreplass for beboere på Grünerløkka og Frogner, bør det være slik at beboere i randsonen også ønsker å komme til sentrum, og da i egen personbil.Hvis man helt ser bort fra dette ønsket og behovet, vil man raskt undergrave eksistensen til detaljhandelen og næringslivet for øvrig.Byrådet kan gjerne mene at dette er fint, for alt snakk om næringslivets behov ser ut til å prelle av som vann på gåsa, men de næringsdrivende bør se at det blir vanskelig å drive i Oslo.Trafikken og handelen vil flytte seg til kjøpesentrene i Sandvika, Strømmen, Ski og CC Vest.Høyres Linda Hofstad Helleland sa i 2015 at «de rødgrønne partiene gjør bilistene til samfunnsfiende.» Det var satt på spissen, men de siste tiltakene i Oslo viser at de rødgrønne i hovedstaden er klart fiendtlig innstilt til personbilbruk i sentrum.Kanskje fører det til en bedre by å bo hvis man gir avkall på bilen, men Oslo er noe mer enn befolkningen i indre by.Oslo blir en fattigere by hvis ikke Stor-Oslo er med.