- Vi burde være urolige

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) deler norsk industris bekymring for følgene en handelskrig mellom EU og USA kan få for Norge.

Politikk

– Vi burde være urolige. Vi er en liten, åpen økonomi. Vi selger varer og tjenester for 860 milliarder kroner i året på verdensmarkedet, og dette gjelder norske arbeidsplasser i byer, men også over hele landet i typiske distriktsfylker, sier Røe Isaksen til NRK.Etter at USAs president torsdag kunngjorde at han fra fredag ville innføre straffetoll på stål og aluminium fra Mexico, Canada og EU, frykter EU at aluminium som var ment for USA nå vil dumpes i Europa. EU mener straffetollen kan føre til en global handelskrig og varsler mottiltak. Unionen vurderer å innføre straffetoll mot tredjeland, noe som vil ramme Norge.Vanskelig situasjonHos blant annet Hydro er bekymringen stor for at en handelskrig mellom EU og USA vil føre til at norsk aluminium og norske arbeidsplasser settes i fare. Både Hydro og norske statsråder har de siste dagene drevet omfattende lobbyvirksomhet for at Norge skal slippe unna på grunn av EØS-avtalen.– Norge står i en veldig vanskelig situasjon. Vi får tollen fra USA, men vi vil også få gjengjeldelsestollen fra EU fordi vi ikke er medlemmer. Vi vil få store problemer med å selge aluminium, sier investor Jens Ulltveit-Moe til kanalen.Isaksen sier EUs mottiltak i denne omgang først og fremst vil ramme USA, men understreker at EU er et stort marked som det er viktig for norske eksportører å ha tilgang til.Blir lyttet til– Det er faktisk helt avgjørende, og også en av grunnene til at EØS-avtalen er så viktig for norsk næringsliv, sier Isaksen.Han understreker at utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sammen med utenrikstjenesten jobber tett opp mot Brussel, og at hun opplever at norske argumenter blir hørt.– Tilbakemeldingen fra utenriksministeren er at Norge har tett kontakt med Brussel og vi opplever at argumentene våre blir lyttet til og at vi også får positive signaler, sier Isaksen.(©NTB)

torbjørn røe isaksen
straffetoll
Nyheter
Politikk