KjøpLogg inn

Regjeringen vil ha dobbelt statsborgerskap

Myndighetene håper om et par år å få innført dobbelt statsborgerskap i Norge slik som i de øvrige nordiske landene og de fleste land i Europa.

Publisert 24. aug. 2018 kl. 15.12
Oppdatert 24. aug. 2018 klokken 15.15
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 334 ord

– Når vi åpner for dobbelt statsborgerskap, sørger vi for at norsk lov følger utviklingen i en mer globalisert verden, der stadig flere har tilknytning til flere land, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).Med dobbelt statsborgerskap vil det være mulig for nordmenn å beholde det norske passet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land. Det samme vil gjelde utenlandske statsborgere som ønsker å bli norske.Håper på 2020For å få innført dette må Norge helt eller delvis si opp Europarådskonvensjonen av 6. mai 1963. Den sier at man taper statsborgerskapet hvis man får et nytt.Lovendringene kan tidligst tre i kraft etter at oppsigelsen av konvensjonen har fått virkning, som skjer ett år etter at Europarådet har mottatt meddelelse om Norges oppsigelse.Dette vil også gi forvaltningen tid til å tilpasse seg det nye regelverket. Man tar sikte på 1. januar 2020, hvis det blir vedtatt i Stortinget, opplyser Kunnskapsdepartementet til NTB.LikebehandlingDet er i dag flere unntak fra prinsippet om ett statsborgerskap. Dette har ført til at mange utenlandske statsborgere som søker om norsk statsborgerskap, har fått dobbelt statsborgerskap, mens norske borgere som får statsborgerskap i et annet land, ikke har fått samme mulighet. Med det nye forslaget vil det bli større grad av likebehandling.– Dagens hovedregel har en rekke unntak. Blant annet får over halvparten av dem som søker norsk statsborgerskap, beholde sitt opprinnelige statsborgerskap. Hovedtyngden av søkere som har fått beholde sitt tidligere statsborgerskap, er blant annet fra Irak, Afghanistan, Eritrea og Somalia. Nå sikrer vi likebehandling, sier Sanner.Norske borgere som har mistet det norske statsborgerskapet sitt da de fikk statsborgerskap i et annet land, kan med regjeringens forslag få tilbake det norske statsborgerskapet på en forenklet måte.TerrordømteI noen tilfeller kan det bli nødvendig å frata for eksempel terrordømte det norske statsborgerskapet, slik at de kan utvises fra Norge. Det vil ikke være mulig uten at de har dobbelt statsborgerskap.– Muligheten til å kunne frata noen statsborgerskapet kan i enkelte tilfeller være avgjørende for å ivareta sikkerheten vår, sier statsråden.(©NTB)