Fredag sendte Finanstilsynet over forslaget til en ny forskrift for forbrukslån til Finansdepartementet for behandling. Det store stridsspørsmålet er kravet om maksimal løpetid på fem år for tilbakebetaling av forbrukslån, skriver .Forslaget blir ikke godt mottatt hos bankene.– Det burde vært rom for banken og kunden å avtale lengre løpetid enn fem år i tilfeller der det åpenbart ikke er noen fare for at kundene påtar seg gjeldsforpliktelser som de senere ikke er i stand til å betjene, sier administrerende direktør Oddbjørn Berentsen i Easybank.– Det vil medføre at personer som har et behov for å rydde opp i økonomien sin ved å refinansiere dyre lån, ikke får den muligheten hvis de ikke klarer å håndtere de månedlige avdragene over fem år. Det tror jeg ikke har vært tilsynets intensjon, og jeg håper det er noe som Finansdepartementet er villig til å endre på, sier han(©NTB)