I 2017 ble det innført aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år. Hauglie mener innføringen har gitt så gode resultater at hun nå ønsker å utvide ordningen.– Jeg oppfordrer kommunene til å innføre arbeidsplikt også for voksne sosialhjelpsmottakere. Når kommunene nå har innført et system for aktivitetsplikt som fungerer for unge under 30 år, så vil de lett kunne gjøre det gjeldende for andre aldersgrupper, sier Hauglie tilI løpet av året innføringen trådde i kraft, mottok 1.026 færre unge under 30 år sosialhjelp enn i 2016. I årene før hadde antallet økt jevnlig.Arbeidsministeren mener det gagner både unge sosialhjelpsmottakere som kommer ut av passiviteten og kommunene som sparer penger på sosialhjelpsutbetalinger.– Drammen kommune for eksempel sparte 30 millioner kroner etter å ha innført aktivitetsplikt for unge, sier hun.(©NTB)