Det er advokatfirmaet DLA Piper som har   på oppdrag fra miljøorganisasjonene Regnskogfondet, ZERO og Stiftelsen Miljømerking Norge. Produksjon av palmeolje fører til at regnskog forsvinner og bidrar ikke til målet om å redusere klimautslippene. Stortinget har alt vedtatt å forby palmeolje i offentlige innkjøp, men regjeringens oppfølging har latt vente på seg.– Utredningen slår fast at det er fullt lovlig å stanse all bruk av palmeoljediesel til kollektivtrafikk og andre offentlige innkjøp. Dette må være en gladsak for regjeringen, som sier de vil fase ut bruken av palmeoljedrivstoff. Nå er det bare å sette i gang og få denne ballen i mål, sier Nils Hermann Ranum i Regnskogfondet. I 2017 ble det solgt 317 millioner liter palmeoljediesel til bruk i norsk veitrafikk, ifølge Regnskogfondet.WTO og EØSRegjeringen har også fått utført en egen juridisk vurdering av spørsmålet om et forbud kan innføres uten å komme på kant med internasjonale handelsregler i Verdens handelsorganisasjon WTO og EØS-avtalen. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) opplyste for et halvår siden at konsulentrapporten var like rundt hjørnet, men han har så langt ikke villet gå ut med hva konklusjonen er.– Jeg vil informere Stortinget på egnet måte når det er konkludert i saken. Da vil også rapporten bli offentlig, skrev Elvestuen  Stortinget før helgen. - Frykter IndonesiaSVs Lars Haltbrekken er lite tilfreds med framdriften for dette og andre tiltak som Stortinget har vedtatt mot palmeolje.– Det er en kjensgjerning at biodrivstoff basert på palmeolje er verre enn fossilt drivstoff. Det haster å få en slutt på dette, sier han til NTB.Han hevder regjeringen skyver den juridiske utredningen foran seg og hevder handelsmessige hensyn ligger bak. - Jeg tror de er redd for reaksjoner fra Inondesia, sier han og viser til medieoppslagene etter at daværende Per Sandberg (Frp) besøkte Indonesia i april.Jakarta Post skrev at handelsminister Enggartiasto hadde truet med å stoppe import av fisk fra Norge dersom Norge forbyr palmeolje i offentlige innkjøp. Sandberg bekreftet opplysningen overfor Dagbladet.(©NTB)