Nordisk krisemøte etter tørkesommer

En ekstremt tørr sommer har ført til store utfordringer for landbruket i hele Norden. Onsdag er det politisk toppmøte om den dramatiske situasjonen.

Det regnes med tap av avlinger på mellom 20 og 50 prosent i alle de nordiske landene utenom Island, og Sveriges landsbygdminister Sven-Erik Bucht har derfor invitert sine nordiske motparter til råd i Stockholm førstkommende onsdag.Hensikten med møtet er å diskutere mulighetene for å styrke Nordens beredskap for ekstremvær på kort og lang sikt.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også