Ny grenseavtale med Russland i boks

Signert i Moskva i dag.

En ny grenseavtale mellom Norge og Russland ble i dag undertegnet i Moskva, skriver Utenriksdepartementet på sine hjemmesider.Den nye avtalen gir ifølge departementet en detaljert og oppdatert beskrivelse av vår grense mot Russland.Avtalen bygger på tidligere grenseavtaler, blant annet fra 1826 og 1949 og er utarbeidet i en norsk-russisk grensekommisjon i fellesskap.- Klare og presise grenser mot våre naboland er viktig for Norge. (...) Dette er viktig ikke minst for lokalbefolkningen og andre som ferdes langs grensen. Avtalen er et resultat av et godt og grundig samarbeid mellom fagmyndigheter i våre to land, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide i en kommentar.Før avtalen har det vært gjort en total gjennomgang av grensen med flyfotografering, befaringer og innmåling og beregning av grensemerkeposisjoner med moderne teknologi.Alle gamle grensestolper er erstattet med nye, og grenserøyser er restaurert. Den nye avtalen med vedlegg og kart utgjør mer enn 1.000 sider.Les mer her.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også