Regjeringen øker kollektivsatsingen med 45 prosent

Regjeringen foreslår å øke satsingen på kollektivtransport og gang- og sykkelveier med 45 prosent i statsbudsjettet som blir lagt fram 8. oktober.

Det melder Aftenposten.Det betyr at potten for dette blir 3,7 milliarder kroner i 2019. Disse pengene skal fordeles mellom ni byer som er omfattet av ordningene med byvekst- eller bymiljøavtaler.Blant disse pengene skal 660 millioner kroner gå til utbygging av gang- og sykkelveier langs riksveiene i Oslo, Akershus, Bergen, Trondheim og Nord-Jæren.I tillegg til den økte satsingen innen kollektivtransport og gang- og sykkelveier er også 391 millioner satt av i statsbudsjettet til bygging av Fornebubanen.Prisen på Fornebubanen kan ifølge Aftenpostens estimater komme opp i 12–13 milliarder kroner.Rundt halvparten av dette skal dekkes på statens regning, gjennom forpliktelsen om at de skal betale halvparten av de store kollektivprosjektene i de største byene som inngår i bymiljø- eller byvekstavtalene. I tillegg til Fornebubanen gjelder dette også blant annet Bybanen i Bergen.Den andre halvparten skal betales gjennom bompenger og av selskapet Ruter, som har ansvaret for kollektivtransporten i Oslo og Akershus.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også