Slaget om pensjon fra første krone starter i Stortinget

Alle arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene er på plass når Stortingets høring om pensjon fra første krone starter fredag.

Spørsmålet om opptjening av pensjon fra første krone i ordningen med obligatorisk tjenestepensjon (OTP) er opposisjonens store sak i høst. Arbeiderpartiet og SV har gått sammen om et forslag om å gi pensjonsopptjening fra første krone. Målet er å få med seg KrF og skaffe flertall i Stortinget for forslaget.Ap og SV mener forslaget skal gi bedre pensjon for utsatte grupper som deltidsarbeidere, vikarer og ungdom i private bedrifter.– Urettferdig– Dagens tjenestepensjonsordning i privat sektor er blodig urettferdig. Ap og SV fortjener ros for forslaget, og vi har gode forhåpninger om at KrF og Senterpartiet sikrer flertall, sier LO-leder Hans Christian Gabrielsen.Han er en av deltakerne i høringen fredag. Dit kommer også representanter fra NHO, Virke, Norsk Industri, YS, Finans Norge og Pensjonistforbundet.LO-lederen viser til eksempelet om «Anne og Arne». «Arne» jobber med forsikring og tjener 64.000 kroner i måneden og har sju prosent pensjonsopptjening. Det betyr at hans arbeidsgiver setter av rundt 4.500 kroner i måneden til hans tjenestepensjon.«Anne» jobber på hotell, med en månedslønn på 30.000 kroner. Med en pensjonsordning uten pensjon fra første krone og med lovens minimumsgrense på to prosent pensjonssparing, setter hennes arbeidsgiver av 5.000 kroner i året.«Arne» tjener altså dobbel så mye som «Anne», men han får ti ganger så mye pensjonsopptjening, mener LO.Solberg advarer– Dette har gitt oss en tjenestepensjonsordning i privat sektor der vi i den ene enden har renholdere, butikkmedarbeidere, stuepiker, servitører og andre – stort sett kvinner, mange av dem deltidsarbeidende – som har lav lønn og dårlig tjenestepensjon. I motsatt ende finner du de høytlønte – oftest menn – som får opptil sju prosent avsetning av en allerede høy inntekt, og uten at det trekkes fra noe som helst i opptjeningsgrunnlaget, sier Gabrielsen.Statsminister Erna Solberg advarte allerede i sommer mot å røre OTP:– Arbeidet med pensjonsreformen har vært krevende helt fra det startet under Bondevik II, og det var krevende under Stoltenberg II. Nå vil reformen bli krevende å stå ved, når endringene blir merkbare for den enkelte. Derfor er det særlig viktig å ikke endre på det som er en bærebjelke i det bærekraftige velferdssamfunnet, for kortsiktig politisk gevinst, sa hun i juni.(©NTB)