Trygve Hegnar: Det regner penger

Trygve Hegnar: Det regner penger

De som tror at dette eventyret er over om kort tid eller få år, er veldig langt fra virkeligheten.

Olje- og gassfeltet Johan Sverdrup utenfor Stavanger er et eventyr for industrien, sysselsettingen og pengestrømmene til statskassen (velferdsstaten), men samtidig et mareritt for Naturvernforbundet og andre som har trodd og tror at oljealderen snart er forbi.Mens olje- og energiminister Terje Søviknes snakker om julaften, nyttårsaften og 17. mai på en gang, snakker miljøbevegelsen om en miljøbombe og «et eksempel på et oljefelt som aldri bør bygges ut hvis vi skal ta klimatrusselen på alvor.»Den første oljen fra Johan Sverdrup kommer til neste år og i 2022 skal fase to også være klart til produksjon.Motstanderne av fortsatt olje- og gassproduksjon på norsk sokkel forstår det ikke. Johan Sverdrup skal produsere i 50 år og nettoinntekten til staten er anslått til 900 milliarder kroner over feltets levetid.De som tror at dette eventyret er over om kort tid eller få år, er veldig langt fra virkeligheten.Etter Johan Sverdrup kommer nye felt og nye inntekter. Grønne inntekter eller en grønn industri til å erstatte disse enorme oljeinntektene kommer ikke.Det fantastiske er at Equinor og de andre eierne har klart å senke kostnadene dramatisk, slik at man går i null med en oljepris på 20 dollar pr. fat, hvis vi skal tro på konsernsjef Eldar Sætre.Samlet investering er 127 milliarder kroner og det gir en utrolig avkastning.Sætre tar trolig godt i når han sier at Equinor i 2030 vil bruke 15-20 prosent av investeringene på fornybar energi, men det er svært så korrekt å si det eller håpe på det. Men fortsatt er det slik at etterspørselen etter olje øker dobbelt så mye som etterspørselen etter fornybar energi.Kull går ned og olje opp.Et av Sætres hovedpoenger, når det blir snakk om å utvinne olje eller ikke, er at produksjonen på Johan Sverdrup slipper ut vesentlig mindre CO2 fordi anlegget skal driftes på strøm fra land. Utslippene fra Johan Sverdrup vil være 0,67 kg CO2 pr. produsert fat, mot vanlig 17 kg pr. fat i resten av verden.Nesten ikke til å tro.Det beste man kan gjøre for klimaet, hvis verden fortsatt vil etterspørre olje, er å kjøpe fra Equinor.De 900 milliardene kroner i inntekt til staten kan man heller ikke kimse av. Velferdsstaten hviler i dag på oljen og gassen som allerede er hentet opp, og plassert i Oljefondet som vil sikre oss løpende inntekter til evig tid, og så blir det påfyll hver dag fra Johan Sverdrup-feltet.Investeringene er ned, balanseprisen er ned og oljeprisen er opp, samtidig med at anslaget for olje- og gassreservene er hevet. Det er nesten for godt til å være sant.Naturvernforbundet må gjerne kalle det en «klimabombe», men å bekjempe Johan Sverdrup (det er for sent) eller andre felt er nytteløst.Faktum er at det ikke er mulig å sette opp et statsbudsjett i Norge uten disse oljeinntektene.Et grønt skifte? Ikke de neste 50-100 årene.