Dødt løp i KrF til siste slutt

En undersøkelse blant KrF-ere i de fylkene som de neste dagene skal velge delegater til partiets landsmøte, viser at det er helt jevnt mellom de røde og blå.

NRK har sendt tekstmeldinger til 1.176 KrF-medlemmer på fylkes- og lokallagsnivå i de elleve fylkene som fredag, på «superlørdagen» og fram til tirsdag skal velge delegater til det ekstraordinære landsmøtet der partiets veivalg skal spikres. Først ut er det største av dem alle, Agder, mens en tredel av KrFs delegater skal velges allerede lørdag.Målingen er ikke representativ, men 44 prosent av de spurte, 517 personer, har svart. Svarene kan gi en indikasjon på at det blir nærmest dødt løp uansett om fylkesårsmøtene sender et representativt utvalg delegater eller går for det omdiskuterte Rogaland-prinsippet der «vinneren tar alt».Etter at fylkesårsmøtet i Rogaland valgte å sende 15 blå og bare 1 rød delegat, har de etterfølgende fylkesårsmøtene valgt å sende delegater som speiler meningsforskjellene.55 røde og 52 blåUndersøkelsen viser blant annet at Sogn og Fjordane, Troms, Trøndelag, Akershus og også det tradisjonelt blå KrF-fylket Møre og Romsdal kan komme til å sende flere røde enn blå delegater, dersom fylkesårsmøtene velger et representativt utvalg. I Møre og Romsdal kan imidlertid NRKs undersøkelse tyde på at de tre alternativene, det siste å være i opposisjon, får støtte fra en tredel hver.Dersom svarene til de 517 KrF-erne avgjør delegatfordelingen og delegatene velges representativt, er det 52 delegater som støtter et samarbeid med statsminister Erna Solbergs regjering og 55 som går til venstre og som støtter partileder Knut Arild Hareides syn.Det er imidlertid flere usikkerhetsmomenter. Hvordan de elleve fylkene velger sine delegater og hvordan landsmøtet skal stemme over regjeringssamarbeidet, kan bli helt avgjørende.Anbefaler representativt utvalgI begge de to store fylkeslagene Agder og Hordaland har ledelsen anbefalt at fylkesårsmøtet sender delegater som speiler de ulike oppfatningene.– Fylkesstyret har ønsket at delegasjonen fra Agder som skal sendes til landsmøtet, skal speile årsmøtets ulike syn. Derfor har vi forslått via arbeidsutvalget å gjennomføre et forholdstallsvalg, der vi legger til grunn valget av våre utsendinger på bakgrunn av det og med en liste som fordeler seg med en navn på bakgrunn av de nye ulike synene, sier fylkesleder Per Sverre Kvinlaug til NRKs Politisk kvarter.– Årsmøtet vårt får et tydelig råd fra et samlet arbeidsutvalg hos oss om å velge en representativ delegasjon- å velge en delegasjon som gjenspeiler hvordan retningsvalget er representert på årsmøtet, sier Dag Sele, fylkesleder i Hordaland.(©NTB)