Eksperter om statsbudsjettet

Økonomer er samstemte.

Finansdepartementet har i morges sluppet nøkkeltallene i sitt forslag til statsbudsjett for 2019.Ifølge disse holder regjeringen bruken av oljeinntekter uendret som andel av fastlandsøkonomien og det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet anslås til 231,2 milliarder kroner. Dette tilsvarer 2,7 prosent av den anslåtte kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året.- Endrer ikke rentebanenBudsjettet har en nøytral virkning på norsk økonomi, og dette ser økonomene i meglerhusene ut til å være enige i.- Dette bør ikke endre Norges Banks rentebane. Oljepengebruken steg litt mindre enn vi hadde ventet, og den reelle bruken av oljepenger er trolig nær uendret. Vekstprognosen for neste år er også mer positiv enn vår og er høyere enn Norges Banks prognoser. Den sterke veksten taler i favør av et stramt budsjett, men handlingsregelen taler for noe høyere forbruk. Dette kombinert, ser et nøytralt budsjett fornuftig ut, skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i en oppdatering.- Passer norsk økonomiNorges Banks forventninger pekte mot en budsjettimpuls fra statsbudsjettet, mens denne altså ligger rundt null. - Avviket er for lite til å påvirke utsiktene for styringsrenten. Oljepengebruken, som ga viktig stimulanse til økonomien, særlig i 2014-16, har fått en takt som er på linje med potensialet for fastlandsøkonomien, det vil si nøytralt. Dette passer en økonomi som er i ferd med å returnere til full kapasitetsutnyttelse, skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets. - Merk i denne sammenheng at Norges Bank har estimert at det negative produksjonsgapet vil lukkes innen utgangen av året, fortsetter han.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også