Enige om felles erklæring med brodd mot Trump

Norge og 50 andre land i Asia og Europa går sammen om en felles erklæring der de slår et slag for internasjonalt samarbeid og gjensidig respekt.

Politikk

Erklæringen ble banket igjennom på Asia-Europa-toppmøtet i Brussel fredag, der statsminister Erna Solberg (H) deltok sammen med ledere fra i alt 29 andre europeiske og 21 asiatiske land.I erklæringen understrekes Asia-Europa-toppmøtets rolle som «byggestein for effektiv multilateralisme og en regelbasert internasjonal orden, forankret i folkeretten og med FN i sin kjerne».Den åtte sider lange erklæringen beskrives på diplomathold som et snirklete kompromiss, for det mest uten skarpe kanter.Men brodden mot Donald Trump lar seg likevel ikke skjule, selv om den amerikanske presidenten ikke nevnes ved navn i dokumentet.I erklæringen fastholdes det blant annet at det er «et spørsmål om respekt for internasjonale avtaler» å stå ved atomavtalen med Iran, som Trump har trukket seg fra.De asiatiske og europeiske lederne slår samtidig ring om Parisavtalen og lover å styrke innsatsen i kampen mot global oppvarming.Trump får likevel ros på ett punkt, nemlig når det gjelder enigheten om fra toppmøtet med Nord-Koreas leder Kim Jong-un i Singapore tidligere i år.De asiatiske og europeiske landene gjør det klart at de støtter denne enigheten og målet om en atomvåpenfri Koreahalvøy.(©NTB)

donald trump
Nyheter
Politikk