FNs klimapanel: Utslippene må halveres før 2030

En rapport lagt fram av FNs klimapanel mandag viser at klimagassutslippene reduseres med 40–50 prosent innen 2030 for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader.

Det er hovedkonklusjonen i sammendraget av rapporten som ble lagt fram klokka 3 natt mandag norsk tid i Sør-Korea.– Denne rapporten viser alvoret og må være en kraftig vekker for oss alle. For å unngå helt ødeleggende klimaendringer må alle land gjøre mye mer for å kutte klimagassutslipp. Det er fortsatt mulig å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader, men da må vi handle nå. De neste ti årene er helt avgjørende for om vi skal klare å beholde en verden slik vi kjenner den i dag, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en kommentar på epost til NTB.FNs klimapanel (IPCC) hadde i oppdrag å komme fram til som skal til for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader over førindustrielt nivå.Den nye rapporten er 400 sider lang og bygger i sin tur på 6.000 vitenskapelige studier.(©NTB)