Full splid i KrF - økende støtte til «tredje vei»

Kristelig Folkeparti er delt på midten i spørsmålet om veivalg. Nå ser stadig flere mot alternativet om å forbli i opposisjon.

I alle de seks fylkene som i helgen skal velge delegater til landsmøtet 2. november, møtes alternativet om en «tredje vei» som stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan har lansert, nemlig å forbli i opposisjon, med forståelse og åpenhet. Flere fylkesledere er i tvil og åpner nå for å utsette retningsvalget, ifølge Aftenposten.– Jeg registrerer en økende interesse for Grøvans alternativ. Årsmøtet bestemmer hva det skal voteres over, men mitt ønske er at de tre alternativene likestilles, sier landsstyremedlem og nestleder i Troms KrF, Gerd Hetland Ege.Hun tror at Grøvan-alternativet kan gi utslag i Troms, der få har gått tydelig ut og valgt side.Aftenposten har snakket med lederne i de seks fylkene som har årsmøte i helgen. Leder i Sogn og Fjordane sier at hun i utgangspunktet syntes Grøvans forslag var en dårlig idé fordi det bare ville utsette problemet.– Nå er jeg usikker. Frontene er blitt steilere enn jeg trodde de ville bli, sier hun.(©NTB)