Høyere fartsgrenser avgjort om få uker

Om få uker kommer Vegdirektoratet med innspill til Samferdselsdepartementet om den høyest tillatte fartsgrensen i landet skal endres til 120 kilometer i timen.

– Arbeidet med 120 kilometer i timen er i godt i gang og vil sannsynligvis være avsluttet innen få uker, sier seniorrådgiver Marius Slinde i Vegdirektoratet til Dagsavisen.Samferdselsdepartementet har bedt direktoratet om å utrede 120 kilometer i timen som fartsgrense, både på eksisterende og ny vei. I arbeidet har de blant annet kartlagt veiene for å kunne vurdere konsekvensene av en høyere fartsgrense.Nye Veier AS sier til avisen at de planlegger å bygge lange strekninger som skal tåle 120 kilometer i timen eller høyere, muligens opp til 130 kilometer i timen. På de 18 veistrekningene fordelt på fire utbygginger legges det opp til minst 110 kilometer i timen, som er den høyeste tillatte fartsgrensen i landet.Det har tidligere vært kjent at nye E39 mellom Kristiansand og Mandal kan bli den første strekningen i landet med en fartsgrense på 120 kilometer i timen. Også nye E6 mellom Kvithammar og Åsen i Trøndelag kan være aktuell for 120 kilometer i timen, har Adresseavisen tidligere omtalt.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også