Høyesterett i delstaten Washington setter stopp for dødsstraff

Høyesterett i den amerikanske delstaten Washington slår fast at dødsstraff er grunnlovsstridig slik den har blitt praktisert i den nordvestre delstaten.

Ted S. Warren
Politikk

Washington innførte en midlertidig stans gjennomføringen av henrettelser i 2014. Med den siste kjennelsen fra delstatens øverste domstol føyer Washington seg til de 19 andre delstatene som har gått vekk fra dødsstraff.– Bruken av dødsstraff har variert med hvor en forbrytelse er begått, hvilket fylke man bor i, tilgjengelige ressurser på et gitt tidspunkt, samt tiltaltes rase, skriver førstvoterende dommer Mary Fairhurst.– Vår dødsstraff er uten grunnleggende rettferdighet, legger hun til.– Enormt viktigGuvernør Jay Inslee, som innførte den midlertidige stansen, har sagt at ingen vil bli henrettet så lenge han sitter ved makten. Han omtaler kjennelsen som «enormt viktig i vår streben etter likeverdig og rettferdig anvendelse av loven».– Retten gjør det helt klart at dødsstraff i vår delstat har blitt brukt vilkårlig og med rasemessig slagside, og at den ikke bidrar til å oppnå noen strafferettslige mål, sier Inslee i en skriftlig uttalelse.Den konkrete saken som har vært oppe i høyesterett gjelder en svart mann som var dømt for å ha voldtatt, ranet og drept en kvinne i 1996. Advokatene hans mente dødsstraffen var idømt vilkårlig og uten proporsjonalitet og dermed ikke oppfylte kravene i delstatens grunnlov.Ønsker livstidsstraffDomstolen utelukker ikke at den lovgivende forsamlingen i Washington kan finne en annen måte å bruke dødsstraff på, men sier den etablerte praksisen ikke har vært riktig.Riksadvokat Bob Ferguson sier han vil be delstatsforsamlingen endre loven slik at fengsel på livstid blir den eneste mulige straffen for drap under skjerpende omstendigheter.(©NTB)

washington
dødsstraff
usa
Nyheter
Politikk