KrF-advarsel fra sjeføkonom

Boliglånet kan bli dyrere enn du tror.

Økonomer er skjønt enige om at statsbudsjettet regjeringen la frem i dag var nøytralt i forhold til Norges Banks prognoser.- Budsjettet får dermed ikke noen betydning for den fremtidige rentebanen, istemmer sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Gruppen i sin nye månedsrapport.Men om nyhetsverdien var begrenset for finansmarkedet, var nyhetene flere for den enkelte boligeier og forbruker.

  • Noe lettelse i formuesskatt på arbeidende kapital
  • Selskapsskatten senkes fra 23% til 22%
  • Redusert maksimal skattesats på eiendom fra 7 til 5 promille fra 2020
Les også: Kutter i mange skatter, men øker utbytteskatten - Regjeringen frir til KrFHolvik i Sparebank 1 mener budsjettet har en innretning som burde glede KrF, og lister opp
  • økt bistand
  • økning i antall kvoteflyktninger til 3.000 per år
  • redusert formuesskatt på arbeidende kapital
  • økte midler til kultur, klima, forskning og bekjempelse av barnefattigdom.
- Spenningen rundt budsjettet vil dreie seg om hvor fornøyd KrF er, og hva de bestemmer seg for med hensyn til veivalg fremover. Svaret får vi trolig ikke før på KrFs ekstraordinære landsmøte 2. november, skriver sjeføkonomen.Hun viser til at KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad i sin kommentar til budsjettet trakk spesielt frem 350 kroners momsfritak for import, samt sukkeravgiften.- Siden det skal settes ned et utvalg for utforming av sukkeravgiften, vil trolig 350 kroners momsfritak være et av de viktigste punktene for KrF i forhandlingene fremover, i tillegg til økt satsing på bekjempelse av barnefattigdom, økt barnetrygd og andre tiltak for å øke barnefødsler (som økt engangsstøtte ved fødsel og gratis tredje barn i barnehage), samt bedre integrering, fortsetter Holvik (bildet).Artikkelen fortsetter under bildet.
Are Haram
Foto: Are Haram/Finansavisen.- KrF er største renterisikoNorges Banks rentebane indikerer at styringsrenten skal stige slik at renten på boliglån til husholdninger, under de gitte forutsetningene, vil stige opp mot 4,0 prosent innen 2021.- Statsbudsjettet vil med sin nøytrale innretning altså ikke få noen vesentlig effekt på Norges Banks rentesetting. Om noe, vil forhandlinger med KrF kunne gi noen påplussinger på budsjettet, skriver sjeføkonomen.Det store spørsmålet fremover er om KrF vil støtte budsjettet, eller om de velger å bytte side. Nestleder Ropstad understreket at budsjettet ikke vil avgjøre partiets retningsvalg.- Den største risiko for høyere renter vil det være om KrF velger å skifte side, og en får et Ap-ledet budsjett med like høy oljepengebruk, men med betydelig økte offentlige utgifter finansiert - med skatteøkninger i tillegg, mener Holvik.Hun trekker også frem den vedvarende oppgangen i lange, amerikanske renter, og at disse har etablert seg i en stigende trend.- Det kan igjen bidra til å løfte også de lange rentene i Norge, herunder bankenes finansiering i obligasjonsmarkedet. Fortsetter renteoppgangen i den lange enden, kan boliglånsrenten fortsette å stige ut over det Norges Bank legger til grunn i sine anslag, advarer sjeføkonomen i Sparebank 1.


Les også