KrF får SV-garanti om økt barnetrygd

SV reagerer på ferske advarsler om økt barnefattigdom med følgende beskjed til KrF: Dette er prisen for å holde høyresiden ved makten.

Midt under KrFs interne debatt om veivalg, kommer SV med klar melding om at et skikkelig løft for barnetrygden er noe av det partiet vil prioritere aller øverst hvis det igjen får makt.– Regjeringen har tatt målrettede grep som har gjort fattige familier fattigere. De som har minst, har vært med på å betale for skattelettene til den økonomiske eliten. Dette er prisen for å holde høyresiden ved makten, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.– Riksrevisjonens rapporter understreker at hvis man virkelig ønsker å ta et oppgjør med fattigdommen, er fortsatt Høyre og Frp-regjering ingen troverdig strategi, sier Lysbakken.Han nevner i samme åndedrag kutt i barnetillegget for uføre, i bostøtten og i overgangsstønaden.Strategi utløp i 2017Antallet barn som lever i husholdninger med vedvarende lav inntekt, økte fra 84.000, eller 8,6 prosent, i 2013 til 100.000 i 2016, ifølge tall Riksrevisjonen har hentet fra Bufdir.Ifølge Riksrevisjonen har ikke Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) avklart i hvilken form arbeidet mot barnefattigdom skal koordineres videre etter at perioden for strategien mot barnefattigdom utløp i 2017.Andelen fattige har økt trass i at BLD har iverksatt flere tiltak mot barnefattigdom.– BLD har kun evaluert effekten av noen av de iverksatte tiltakene. Riksrevisjonen mener derfor at det er for tidlig å vurdere hvilke effekter ytterligere tiltak har hatt for å redusere konsekvensene av fattigdom blant barn og unge, heter det.