KrF-veteran frykter splittet parti

Tidligere leder i Nord-Trøndelag KrF, Johannes Sandstad, frykter kampen om partiets veivalg som nå pågår, skal føre til splittelse og tapt oppslutning.

Politikk

– Vi liker ikke å snakke om splittelse, og møtet i dag tydet på stor samstemthet, selv om meningene var ulike. Det håper jeg vi skal klare å gå videre med, men jeg frykter for det motsatte, nettopp fordi dette går helt fra toppen av organisasjonen, sier Sandstad til NTB.Da partileder Knut Arild Hareide og nestleder Olaug Bollestad besøkte Trøndelag KrF onsdag, tok den tidligere fylkesvaraordføreren ordet og ga uttrykk for sin frykt.– Stortingsgruppen er splittet, sentralstyret er splittet, landsstyret er splittet, og medlemmene er langt mer splittet enn det du kunne få inntrykk av her, konstaterer han.I Trøndelag er det nemlig oppslutningen om Hareides linje – å gå i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet – som ser ut til å ha størst støtte.– Går vi nedover på Vestlandet, så øker motstanden. Jeg frykter først og fremst at oppslutningen på valgdagen ikke skal gi oss den representasjonen vi fortjener, for å si det sånn. Det er bekymringen.– Høyt spillSandstad har ikke noe godt svar på hvordan ledelsen i KrF skal unngå at den prosessen som nå pågår, skal føre til så steile fronter at partiet ikke greier å stille seg samlet bak den samarbeidsmodellen landsmøtet velger 2. november.– Det er det som gjør at jeg synes utspillet til Knut Arild var litt høyt spill, sier Sandstad, som mener det ville vært enklere å forstå Hareide hvis det var én enkelt sak KrF og regjeringen var helt uenige om.– Men det er det ikke. Det er stikk motsatt. Regjeringen har på mange måter lagt seg tett opp til mange av KrFs ønsker, sier han.I motsetning til Hareide ønsker både Bollestad og KrFs andre nestleder Kjell Ingolf Ropstad et videre samarbeid med dagens regjering. Men KrFs fylkesleder Jan Normann Tviberg i Trøndelag tror ikke splittelsen vil skade partiet på sikt.– Jeg håper ikke det, og jeg tror egentlig ikke det. Men man må være bevisst på at det kan skje, og passe på å ha en god dialog med alle, sier han til NTB.– Trenger legitimitetBåde Hareide og Bollestad var fornøyde etter møtet i Trondheim.– Selv om vi har ulike meninger, er det prosjektet vårt som er viktig, sier Bollestad til NTB.Ledelsens viktigste tiltak for å unngå at partiet rives i stykker, er nettopp den brede og inkluderende prosessen som nå er i gang, med en rekke møter med grasrota før de ekstraordinære fylkesårsmøtene 20.–30. oktober.– Jeg er utrolig stolt over å være i et team sammen med Knut Arild, som viser som partileder at det går an å reise rundt og vise ulike meninger, sier Bollestad.Hun trekker fram betydningen av personlig trygghet KrF-toppene imellom og tillit til at prosessen blir ærlig og redelig som nøkkelfaktorer for at partiet skal komme samlet ut av prosessen.– Jeg har sagt hele veien at jeg er med, så lenge partiet er med og tar et valg, sier Bollestad.– Samme hvem som vinner 2. november, så trenger de den legitimiteten som ligger i at partiet har tatt dette valget, sier Hareide til NTB.Samtidig har flere kommentatorer pekt på at det vil bli vanskelig for Hareide å bli sittende som KrF-leder hvis han får partiet mot seg i samarbeidsspørsmålet.(©NTB)

knut arild hareide
krf