KrF vil øke barnetrygden til 20.000 kroner

KrF vil hente inn 10 milliarder kroner i økt skatt for å heve barnetrygden fra dagens 12.000 kroner til 20.000 kroner i løpet av de neste tre årene.

– Barnetrygden har stått stille siden 1996. Prisveksten har vært på 55 prosent siden den gang. Det betyr at barnetrygdens verdi har tapt seg. Samtidig har barnefattigdommen økt fra 4 prosent på 1990-tallet til 10 prosent i dag, sier KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad.En økt kostnad på 10 milliarder kroner skal finansieres gjennom økt inntektsskatt – der de med høyest inntekt betaler mest.En person uten barn med inntekt på en million kroner vil få økt skatten med rundt 9.000 kroner i året.En familie med to barn og 940.000 kroner i inntekt, får 13.000 kroner mer å rutte med etter skatt.(©NTB)