NHH-professor mener hytteleien er en gave

Finansprofessor Thore Johnsen, NHH, mener Siv Jensens hytteleie er en gave fra Johan H. Andresen.

– Dette er en gave. Det er det ingen tvil om, sier Johnsen til Dagens Næringsliv, som hevder at Jensen har fått rabatt, og at spørsmålet bare er hvor mye.Johnsen trekker sin konklusjon om gave basert på det Johan H. Andresen har betalt for og investert i hytten og tomten. Normalt sett ville en utleier, ifølge Johnsen, ha krevd en viss avkastning på hytteinvesteringen. Når Siv Jensen betaler 40.000 kroner per år, er dette en veldig lav leie sammenlignet med investeringen Andresen har gjort, skriver DN.– Dette er ikke markedspris, sier han til avisen.«Basert på min kjennskap til markedet for leie av hytte på åremål med sammenlignbar beliggenhet og standard, var min vurdering at den tilbudte leien tilsvarer gjengs leie, når en tar hensyn til den enkle standarden hytta har, og forpliktelsene jeg påtok meg i leieforholdet», skrev Siv Jensen i et svar til Stortinget mandag denne uken. Hun har ingen ytterligere kommentarer til Thore Johnsens uttalelser, skriver DN.Johan H. Andresen har overfor DN ikke ønsket å kommentere saken. Jensen har ingen ytterligere kommentarer til saken utover svaret hun ga Stortinget mandag.Hytten Jensen nå leier av Johan H. Andresen skal tidligere ha vært leid ut gratis.