Riksrevisjonen legger frem to rapporter

En undersøkelse av anskaffelsen og innfasingen av maritime helikoptre til Forsvaret (NH90) og en undersøkelse av myndighetenes arbeid med å redusere planleggingstiden for store samferdselsprosjekter. Live kl. 13:00. Sendingen er ferdig.