Røde KrF-ere mener gult forslag egentlig er blått

«Den tredje vei» er ikke et kompromiss, men i realiteten blått, mener flere røde i KrF. De tror ikke på rød flukt til gul side for å forhindre blått veivalg.

Tallene ser dårlige ut for rød side etter mandagenes fylkeslagsvalg, med totalt 95 mot 87 delegater i favør av å gå inn i den borgerlige regjeringen. Nå spekuleres det i om rød side vil mobilisere for det tredje alternativet som er lansert – å fortsette i opposisjon som i dag.Røde delegater NTB har snakket med, har imidlertid liten tro på dette. En viktig årsak er at det såkalt gule alternativet ikke ansees som et reelt kompromiss mellom de to fløyene.– Jeg oppfatter ikke dette som et kompromiss, men som et blått forslag. Forslaget innebærer at dagens regjering fortsetter og at vi knytter oss enda sterkere til høyresiden. Det er en innebygd selvmotsigelse i forslaget, sier sentralstyremedlem og Hareide-tilhenger Karin Bjørkehaug til NTB.-Gult ispedd blåttI det gule forslaget, som er lansert av parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan, heter det:«For å få størst mulig gjennomslag for sin politikk, vil KrF fortsette å være et konstruktivt opposisjonsparti, som søker samarbeid fra sak til sak. Denne opposisjonstilværelsen innebærer at dagens regjering fortsetter, og at KrF markerer seg som et kristendemokratisk sentrumsparti på ikke-sosialistisk side».Sentralstyremedlem Svein Iversen mener Grøvan-forslaget kun er et kompromiss dersom den siste setningen strykes.– Slik det står i dag, er det verre en vedtaket fra november 2016, fordi det binder partiet til å støtte Solberg-regjeringen ut perioden. Da er vi ikke i reell opposisjon, sier Iversen og får støtte av delegasjonsleder i Hordaland KrF Jarle Skeidsvoll.