Støre i strupen på Jensen

Finansminister Siv Jensen (Frp) måtte i Stortingets spørretime svare på hvorfor regjeringen i sitt 2019-budsjett foreslår å øke maksprisen i barnehagen.

– Barnehageprisene har økt med over 700 kroner per barn per måned med Siv Jensen som finansminister, sa Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre i den muntlige spørretimen.– Hvorfor har denne regjeringen hvert eneste år gjort det dyrere for vanlige barnefamilier å ha barna sine i barnehagen? ville han vite.Jensen viste til at Norge har blant verdens «aller beste ordninger for barnefamilier» og mener budsjettforslaget har «en grunnleggende sosial profil».– Det viktigste vi gjør for å redusere barnefattigdom, er å sørge for at begge foreldrene kommer i jobb. Vi vet at mange fattige barn er fra innvandrerfamilier hvor bare en av foreldrene jobber, sa Jensen.Støre viste til Jensens uttalelse tidligere om at økningen i maksprisen er grei fordi den gjelder de av oss som har romslighet til å betale.– Det vi har gjort, har vært en riktig omfordeling, sa Jensen, som minnet om at økningen er gjort for å gjøre barnehage billigere for de familiene med aller dårligst råd.(©NTB)