Trolig blått flertall i Hordaland KrF

Borgerlig side ser ut til å vinne flertallet på fylkesårsmøtet i Hordaland KrF lørdag, ifølge en uoffisiell opptelling gjort av Bergens Tidende.

Opptellingen viser at minst 53 av de 87 utsendingene til fylkesårsmøtet ønsker å gå inn i dagens regjering. 31 har sagt at de vil stemme for Knut Arild Hareides alternativ om å gå i regjering med Ap og Sp. Tre ønsker å forbli i opposisjon.Opptellingen er basert på rapporter fra lokallagenes møter. Ifølge avisen er ikke spørsmålet om det blir blått flertall lørdag, men hvor stort det blir, og hvordan de 14 delegatene fordeles. KrF-ledelsen har oppfordret til at delegasjonene er mest mulig representative, men ifølge avisens gjennomgang har ikke det alltid vært tilfellet i lokallagene.– La oss si at det blir 60/40 i prosent til blå side i salen. Da bør det bli for eksempel åtte blå og seks røde delegater. Alles syn må gjenspeiles like mye. Det er eneste farbare vei, mener 1. nestleder Jarle Skeidsvoll i fylkespartiet.Fylkesleder Dag Sele tør ikke selv å spå noe resultat før avstemningen, men registrerer at det er sterke stemmer for begge alternativene.– De fleste har vel en forventning om at borgerlig side har en viss overvekt, men hvordan det faktisk ligger an får vi ikke vite før møtet, sier han.(©NTB)