Avviser omkamp om gruvedeponier

Politikk

Tillatelsene som er gitt for gruvedeponier i Førdefjorden og Repparfjorden vil ikke bli endret, fastslår klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).– Her er det beslutninger som er tatt før Venstre og jeg kom inn i regjering. Enigheten er å respektere disse tidligere vedtakene, sa Elvestuen i spørretimen i Stortinget onsdag.SVs Lars Haltbrekken viste til at Miljødirektoratet konkluderte med at den samlede samfunnsnytten var større enn ulempene da de ga grønt lys for deponi i Førdefjorden. Senere er anslaget for antall arbeidsplasser redusert.– Når dette viktige premisset er endret, bør saken vurderes på nytt? – spurte Haltbrekken.Elvestuen viste til plattformen fra Jeløya da Venstre gikk inn i regjering. Gjennomslaget var at det ikke skal komme nye deponier i denne perioden og at miljølovgivingen for deponering fra gruver skal gås gjennom.– Her har vi en statsråd som ikke lenger står ved sin partileder uttalelse om at man «aldri, aldri, aldri må gi seg i så viktige saker», bemerket Haltbrekken, som siterte en uttalelse fra Trine Skei Grande til NTB i 2015.(©NTB)

gruve
ola elvestuen